Terug

In voorgaande blogs hebben we gesproken over de basics van functieprofielen en hoe je tekstueel een vacaturetekst het best in kan steken. Een van de punten die in het laatst genoemde blog naar voren kwam, was creativiteit. Voor een vacaturetekst is het belangrijk dat de kandidaat getriggerd wordt om actie te ondernemen en te solliciteren. Creativiteit is hier key, omdat je als bedrijf jouw vacature in het bos der vacatures eruit moet laten springen. Daarnaast is het voor bedrijven uitermate belangrijk om een gevoel over en een beleving bij het bedrijf te creëren. En hiervoor is ook creativiteit nodig.

Hoe ga je een beleving creëren?

Video’s en foto’s zijn handige tools om een gevoel bij de kandidaat te creëren. Zo kan het toevoegen van een foto van de manager de kandidaat gelijk een gezicht bij de organisatie geven, zonder dat de diegene er zelf naar moet gaan zoeken. Let er wel op dat deze foto, net zoals alle andere foto’s, niet het uitgangspunt van de vacaturetekst moet zijn, maar eerder een toevoeging op de vacaturetekst. Foto’s kunnen ook gebruikt worden om de kandidaat een impressie te geven van de werkomgeving. Neem nou de vacatures van Coolblue. De foto’s geven gelijk een beeld van de werksfeer in het bedrijf en de werknemers: jonge mensen in een informele cultuur waarin humor gewaardeerd wordt.

Een gevoel is nog gemakkelijker over te brengen in een video of een interactief filmpje. Hierin kan een bedrijf de werknemers wat kan laten vertellen over onder andere de werksfeer, de klanten van het bedrijf en andere (voor de sollicitant) interessante aspecten. Daarnaast kan je gemakkelijk in enkele shots het bedrijf kan laten zien. Neem bijvoorbeeld het recruitment filmpje van Breinstein: het geeft een goed beeld van het bedrijf, de cultuur en waardes, onder andere door testimonia van medewerkers. Ook komen de taken van de functie in dit filmpje goed naar voren.

Wat kan je doen om die beleving over te brengen?

Het belangrijkste handvat bij het maken van een filmpje is dat je als bedrijf goed moet bedenken hoe je jouw bedrijf wil positioneren. ‘Verkeerde’ filmpjes kunnen je immers nog lang achtervolgen. Zo wordt bij sommige bedrijven een grappig recruitment filmpje op prijs gesteld, zoals Twitter, maar dit kan ook overslaan naar niet serieus genoeg of zelfs seksistisch (zoals het filmpje van Rhynofly Netherlands). Natuurlijk wil je dat de kandidaat getriggerd wordt en op je vacature reageert, maar schep wel de juiste verwachtingen. Je wilt niet dat je een heel grappig of informeel recruitment filmpje hebt, terwijl het bedrijf heel formeel is. Uiteindelijk moet je een realistisch beeld van het bedrijf en de functie geven om een mismatch te voorkomen.
Kort samengevat: enkele praktische tips om de beleving van je vacaturetekst te vergroten:

  • Maak gebruik van foto’s of video’s om kandidaten een ‘taste of the company culture’ en de bedrijfswaardes te geven;
  • Bedenk goed hoe je je als bedrijf wil positioneren en pas hierop je filmpje/foto’s aan;
  • Watch and learn! Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kijk wat andere doen en probeer daar je eigen draai aan te geven en het wiel te optimaliseren.

Enkele voorbeelden van leuke vacatureteksten of andere creatieve toevoegingen op de tekst:

  • Leuke vacaturetekst die tegelijkertijd ook duidelijk zijn, zijn te vinden bij Bol.com;
  • Creatieve, interactieve manier voor overbrengen van de bedrijfswaardes in een recruitment filmpje gemaakt voor Deloitte*;
  • Interactieve manier van het tonen van het bedrijfspand via een Google Street View in het hoofdkantoor van Coolblue.

In dit blog hebben we gekeken naar hoe je een beleving in een vacaturetekst kan overbrengen via het gebruik van foto en video. Foto en video worden als aanvulling op een tekst gebruikt, een aspect waar we in een eerder blog al op in zijn gegaan. Echter, er is nog een manier om potentiële kandidaten te triggeren om te reageren op een vacaturetekst en dat is door middel van een fact and figure sheet. Hier gaan we in het volgende blog verder op in!

*http://www.raptmedia.com/project/deloitte