Privacy Statement

Binnen Mijn Sales Recruiter respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en onze procedures zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij? en waarom is dit nodig?

Wat verstaan wij precies onder persoonsgegevens?  Dit zijn gegevens zoals uw naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over opleiding, stages en werkervaring en CV. Wij onthouden deze gegevens onder andere om te voorkomen dat uw verhaal meerdere keren moet vertellen. Wanneer u met ons belt, op kantoor komt kennismaken of bij ons solliciteert, onthouden wij ook uw voorkeuren en behoeftes. Dit maakt het voor ons mogelijk om onze service zo goed mogelijk af te stemmen op uw ambities en wensen. Daarnaast registreren wij onze website bezoekers en alle activiteiten die binnen dit bezoek plaatsvinden. Zo kunnen wij uw ervaring op onze website personaliseren. Daarnaast worden ook uw voorkeuren en instellingen vastgesteld en statistische gegevens verzameld om zo onze website en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren.


Gegevensuitwisseling

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in beveiligde database, hiervoor hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen getroffen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw gegevens en zijn onze databases voorzien van SSL certificaten. Verder worden uw persoonlijke gegevens enkel en alleen uitgewisseld met derden, zoals opdrachtgevers, wanneer u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden, zoals leveranciers van online databases, zijn vereist om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Wanneer u met ons in contact bent geweest of bij ons gesolliciteerd hebt, heeft u recht om in te zien wat wij exact hebben vastgelegd, het zijn immers uw gegevens. Daarnaast heeft u als kandidaat het recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u inzage willen hebben in de verwerking van uw gegevens en/of gegevens wilt corrigeren of verwijderen dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Aron Schilder. Tevens willen we u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn gegevens

Een van de speerpunten van onze dienstverlening is dat wij ook graag op de lange termijn meerwaarde creëren voor onze kandidaten. Dit betekent dat wij onze kandidaten ook willen kunnen benaderen wanneer zich op de lange termijn een mogelijkheid of kans voordoet die aansluit op de ambities en wensen van de kandidaat. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren indien u ons daarvoor toestemming geeft, tot een jaar na het laatste contact. Na een jaar zullen wij u een update verzoek versturen om opnieuw toestemming te vragen.

 

Toestemming

Ik geef Mijn Sales Recruiter toestemming om mijn gegevens gedurende één jaar na het eerste contact op te slaan in de database zodat ik gekoppeld kan worden aan de op mij afgestemde mogelijkheden en Mijn Sales Recruiter daarover met mij contact op kan nemen.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Mijn Sales Recruiter, dan kan u per e-mail contact met ons opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming Aron Schilder, via vragen@mijnsalesrecruiter.nl.

 

In het geval van een datalek of het vermoeden van een datalek, willen wij u vragen dit direct te melden via vragen@mijnsalesrecruiter.nl onder vermelding van “melding datalek” met uw naam, contactgegevens en omschrijving van de situatie.