Elke organisatie heeft in en uitstroom van personeel. Sommige vacatures zijn gemakkelijk te vervullen, andere zijn lastiger. Het kost geld om een vacature te vervullen, dat moge duidelijk zijn. Maar wat zijn de verschillen in kosten tussen recruitment in-house en recruitment outsourcing?

Allereerst is het waardevol om de verschillende ‘kostenposten’ op te sommen. We kunnen ze simpelweg in twee delen: tijd en geld. Tijd kunt u weer verrekenen naar geld, maar voor het gemak laten we dit even gescheiden (iedereen hanteert immers een ander uurloon).

De kosten als u het proces zelf uitvoert (in-house)

Onder in-house recruitment verstaan we het zelf invullen van een vacature. Het gehele traject wordt intern gemanaged. De vacaturetekst wordt zelf geschreven, er worden kandidaten geworven, de kandidaten worden gescreend, et cetera. Er komt geen externe partij bij kijken.

– Tijd:
Het is lastig om een specifieke tijdsindicatie te geven van het gehele recruitmentproces. Het is namelijk afhankelijk van meerdere factoren. Denk aan kennis, workflow, netwerk, samenwerking tussen partijen et cetera.
Om toch een poging te wagen is het niet gek om in totaal 80 uur bezig te zijn met het vervullen van een vacature, het hangt er vooral vanaf welke wervingsmethode (passief of actief) u inzet. Daarnaast moet de uiteindelijk kandidaat wel geschikt zijn, wat vaak samenhangt met de kennis en expertise van de recruiter. Zo niet, dan kunt u helemaal overnieuw beginnen met het recruitmentproces en komen er de nodige uren bij.

– Geld:
Als u het traject zelf in handen neemt bespaart uit logischerwijs geld, u hoeft geen recruitment fee te betalen aan een recruitment bureau. Het inzetten van job boards kost wel geld. Als u bijvoorbeeld passief werft (u laat kandidaten naar uzelf toekomen), kunt u zo 1.000 euro kwijt zijn aan dergelijke boards.

De kosten als u het proces uitbesteed (outsourcing)

Onder recruitment process outsourcing verstaan we het uitbesteden van het recruitmentproces. Het proces wordt dan deels of compleet overgepakt door een externe partij. Dit kan een recruitment consultant, headhunter, werving & selectie bureau et cetera zijn.

– Tijd:
Het grootste voordeel van het inzetten van een recruiter is tijdsbesparing. Het recruitment proces wordt volledig overgepakt. De externe partij gebruikt kennis en expertise om tot een goede match te komen. U hoeft zelf geen enkele kennis van recruitment te hebben.

– Geld:
Er zijn 2 verschillende financieringsmethoden die een recruitment bureau kan hanteren.
Fixed price: bij deze methode wordt een vast bedrag gesteld voor het werven en selecteren van een kandidaat voor de vacature.
Prijs op basis van inkomen: bij deze methode wordt 20 tot 25 procent van het jaarsalaris genomen. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de fee.

Conclusie recruitment kosten

Recruitment is een vak; hoe zwaarder de functie, hoe moeilijker het is om de vacature te vervullen. Er moet kennis en expertise aanwezig zijn in de organisatie om de juiste kandidaat te kunnen vinden. U moet dus goed nagaan of uw organisatie de mogelijkheid heeft om de vacature te kunnen vervullen. Mocht u het proberen en uiteindelijk ontdekken dat het toch niet lukt, dan had u het recruitmentproces beter vanaf het begin uit kunnen besteden.

Er zijn dus twee factoren die leidend zijn in deze kwestie: tijd en geld. Is er genoeg tijd (kennis & expertise) om het traject op te pakken, dan kunt u de vacature prima zelf vervullen. Is dit er niet, dan kunt u het beste uitbesteden (mits het budget het toelaat).