Als een persoon de organisatie verlaat, promotie maakt of er is simpelweg te weinig mankracht om een project tot een goed einde te brengen is er behoefte aan recruitment. Werven is de eerste (maar de belangrijkste) stap in het recruitment proces. Als er immers geen potentiële geschikte kandidaten gevonden worden, hebben de vervolgstappen in het proces geen nut.

Om duidelijkheid te verschaffen wat werven precies inhoudt, is het handig om de definitie te behandelen. De betekenis van werven luidt; het trachten om iemand lid te maken van een organisatie. In het kader van recruitment vertalen wij dat dus naar iemand die gezocht wordt om een openstaande vacature te vervullen.

Om iemand te kunnen werven, heeft u een functieprofiel, vacaturetekst en uiteraard een wervingsmethode nodig. Via deze instrumenten creëert u de mogelijkheid om in contact te komen met potentiële goede kandidaten. Daarnaast is het goed om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. We kunnen onderscheid maken in twee verschillende methodes, actief en passief werven.

Het functieprofiel

In het functieprofiel beschrijft u het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. Daarnaast geeft u aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de persoon liggen. Een functieprofiel is van groot belang voor het informeren van nieuwe medewerkers. Het is daarom belangrijk om in een functieprofiel duidelijke verwachtingen te scheppen over het bedrijf, de werksfeer en de taken die de werknemer gaat uitvoeren. Verkeerde verwachtingen kunnen kostbaar en tijdrovend zijn. Benieuwd naar een uitgebreide uitleg over een functieprofiel?

Hoewel bedrijven vroeger nog ellenlange functieprofielen opstelden voor intern gebruik, is dit in de huidige, dynamische bedrijfswereld vooral een dure en tijdrovende bezigheid geworden. Want wanneer is de laatste keer dat er tijdens jouw voortgangsgesprek een functieprofiel werd gepakt en alle taken werden besproken?

Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat het schrijven van een functieprofiel gemakkelijk is. Dat kan het ook zeker zijn, maar diezelfde bedrijven vergeten vaak het belangrijkste aspect van het schrijven van een functieprofiel: verplaats u in de potentiële kandidaat. Wat wilt de kandidaat weten over het bedrijf? Wat wilt de kandidaat weten over de functie? Wat kan de kandidaat van het bedrijf verwachten? Wat verwacht het bedrijf van de kandidaat? Benieuwd naar hoe u een functieprofiel moet opstellen? Hier kunt u een voorbeeld van een functieprofiel vinden.

De vacaturetekst

Aan de hand van het functieprofiel stelt u de vacaturetekst op. U vertaalt als het ware het gekozen functieprofiel naar een wervende vacaturetekst waardoor de kandidaat enthousiast wordt (gebruik bijvoorbeeld humor in de tekst). In de vacaturetekst staat onder andere de functieomschrijving, de eisen waaraan de kandidaat moet voldoen en wat de kandidaat van het bedrijf kan verwachten (denk aan salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden etc.).

Er zijn een aantal simpele richtlijnen waar elke vacaturetekst aan moet voldoen zodat u de juiste kandidaten aanspreekt. Zo is een aansprekende, duidelijke titel enorm belangrijk. Daarnaast is de structuur, opmaak en schrijfstijl ook erg doorslaggevend. Een goede vacaturetekst schrijven kost tijd, besteed hier genoeg aandacht aan en zorg dat uw vacature opvalt. De tekst is namelijk het ‘uithangbord’ voor de vacature die vervuld dient te worden. Hier lees je de meest voorkomende fouten in een vacaturetekst.

Vacatureteksten kunnen via gedrukte media, vacaturebanken of via de eigen website verspreid worden. Een combinatie van de laatste twee is belangrijk: kandidaten kiezen er vaak voor om op de bedrijfswebsite een vacature, die ze op een vacaturebank hebben gespot, te bekijken en via deze weg te reageren. U kunt hier alles lezen over hoe u een vacaturetekst moet schrijven. Als u een concreet voorbeeld wilt zien, kunt u ons voorbeeld bekijken van de vacaturetekst accountmanager.

Wervingsmethodieken

Als het functieprofiel en de vacaturetekst klaar zijn kan er een wervingsmethode gekozen worden. U heeft twee manieren om personeel te werven: intern en extern. Interne werving betekent dat er binnen een organisatie gekeken wordt naar potentiële werknemers om een functie te vervullen. Voor extern werven zijn er verschillende methodes, welke ieder voor- en nadelen hebben. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet, zodat u zelf kunt kiezen welke optie het beste bij uw bedrijf past.
Intern:

Extern:

Tips en innovaties

Recruitment staat niet stil, waar het in 2010 nog ondenkbaar was om recruitment in te zetten op social media, is het vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. En dan hebben we het niet alleen over LinkedIn. Andere belangrijke trends zijn het tempo waarin gerekruteerd wordt en de manier waarop. Door de technologische ontwikkelingen gaat recruitment namelijk niet alleen sneller, er kan ook selectiever gerekruteerd worden. Als tegenhanger van deze trends zien we ook referral recruitment een grote sprong maken. Steeds meer bedrijven hechten waarde aan loyale werknemers en zijn erachter gekomen dat u deze werknemers vooral vindt binnen het netwerk van huidige werknemers.

Hieronder vindt u de belangrijkste tips:

  • Recruitment met big data: programma’s die het makkelijk maken grote groepen data in een keer in te voeren. Dit versnelt het proces niet alleen aanzienlijk, maar zorgt ook voor betere en selectievere recruitment.
  • Snelheid: Tijd is geld en om de opdrachtgever tevreden te houden wordt er meer van een recruiter verwacht in een korter tijdsbestek. Daar komt bij dat recruitmentbureaus zijn gaan inzien dat wanneer er niet snel gehandeld wordt, de toptalenten vaak door de vingers glippen.
  • Referral: Het netwerk van uw eigen organisatie benutten. Bij de wervingsmethoden schreven we er al over. Het is wetenschappelijk aangetoond dat wanneer kandidaten voor een functie binnen de kring van de huidige medewerkers worden gehaald, deze loyaler zijn dan kandidaten die via de externe weg binnen worden gehaald.