De belangrijke eerste stap in het recruitmentproces is het zoeken van kandidaten die in het functieprofiel passen. Dit kan op twee manieren, actief en passief werven. De definities luiden:

  • Onder actief werven verstaan we een actieve houding aannemen ten opzichte van de arbeidsmarkt. De recruiter gaat op zoek naar kandidaten.
  • Onder passief werven verstaan we een passieve houding aannemen ten opzichte van de arbeidsmarkt. De recruiter wacht af totdat kandidaten bij hem/haar uitkomen.

Omdat er nog wel eens onduidelijkheid ontstaan over welke manier het best bij de organisatie past belichten we in dit artikel beide manieren.

(Pro) Actief werven

Een recruiter gaat bij actief werven, zoals de term het al zegt, actief op zoek naar potentiële kandidaten en zal ze ook benaderen. Actief werven kost in verhouding tot passief werven erg veel tijd. Er moet namelijk een functieprofiel worden opgesteld en de middelen moeten uitgekozen worden, daarna kan de zoektocht pas beginnen.

Er moet meer moeite gestopt worden in het zoeken van de juiste kandidaten, deze benaderen en vervolgens interesse wekken voor de openstaande functie. Actief werven wordt voornamelijk ingezet door organisaties met een hoge recruitment capaciteit.
Wervingsmethoden die onder actief werven vallen:

Passief werven

Bij passief werven laat de recruiter de kandidaten naar zich toe komen. Dit kan door bijvoorbeeld een vacature te plaatsen op verschillende vacature websites. Bij passief werven moet er rekening gehouden met dat er ook veel reacties tussen zitten die niets opleveren. Denk bijvoorbeeld aan iemand ‘die het toch maar probeert’, ook al voldoet hij niet aan het gestelde functieprofiel.

Passief werven kan succesvol zijn als een bedrijf een stevig en sterk merk heeft opgebouwd en in principe geen moeite hoeft te doen om genoeg (goede) aanmeldingen te krijgen.
Voor kleinere bedrijven is alleen passief werven vaak niet genoeg om de beste kandidaten te krijgen en wordt zodoende vaak gecombineerd met actief werven.
Wervingsmethoden die onder passief werven vallen:

Conclusie

Het hangt dus erg af hoeveel recruitment capaciteit er in de organisatie aanwezig is. Ga dus zelf na of actief werven de juist optie is. Veel tijd & budget = actief werven, geen tijd & budget = passief werven.