Referral recruitment klinkt als een ingewikkeld concept, dat is het niet, mits goed opgezet en uitgevoerd. Het is namelijk niet meer dan het werven van nieuwe medewerkers via het bestaande netwerk. Het werven kan op zowel een formele als informele manier, net wat u passend vindt. Referral recruitment moet echter wel passen bij de strategie van het bedrijf en goed ingebed worden.

Waarom referral recruitment?

De reden dat steeds meer bedrijven kiezen voor referral recruitment, isomdat het relatief goedkoop is. U put immers uit het netwerk van uw huidige medewerkers en hoeft geen geld uit te geven aan het plaatsen van vacatures of aan het werven van kandidaten via een bureau. Daarnaast put u uit een betrouwbare bron en zorgt dit er ook voor dat de kwaliteit van kandidaten over het algemeen hoger is. Over het algemeen levert een referral zoek-actie meer op dan versturen van Linkedin messages. Een manier die door veel recruiters gebruikt wordt in hun wervingsproces.

Een van de key factors voor goede referral recruitment is draagvlak. Personeel moet op de hoogte zijn van de vacatures en aangespoord worden om via het eigen netwerk geschikte kandidaten voor te dragen. Draagvlak kan gewaarborgd worden door de medewerkers die daadwerkelijk zorgen voor nieuw personeel, te belonen. Op deze manier beloont u namelijk ook indirect de loyaliteit die deze medewerkers tonen naar het bedrijf. Medewerkers die het niet naar hun zin hebben bij het bedrijf, zullen het bedrijf en een vacature niet zo snel aanbevelen.

De beloning
Deze beloning kan in diverse vormen, net wat u passend vindt. De meest voorkomende vorm van beloning is beloning in de vorm van een bonus. Andere voorkomende vormen van beloning zijn publieke erkenning, extra vakantiedagen of een fysiek product zoals een bos bloemen of een fles wijn.

U kunt met referral recruitment personeel op een formele of informele manier werven. Wanneer er geworven wordt op een informele manier, wordt er met name gebruik gemaakt van het persoonlijke netwerk van medewerkers. Dit kan via familie, vrienden of kennissen. Er kan ook geworven worden op een meer formele manier. Zoals via alumni, oud medewerkers of gedeelde connecties op LinkedIn (een vorm van social media recruitment). Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om zowel via de formele als informele weg te werven, om zo meer kandidaten te werven.

Aandacht vasthouden

Het is van belang om de aandacht van de werknemers vast te houden. De piek ligt namelijk het hoogst wanneer het referral werven net gestart is. Door werknemers er regelmatig op te attenderen en hen bewust te maken van de voordelen die zij erdoor hebben; betrouwbare en loyale nieuwe collega’s, een blijk van waardering en een eventuele beloning.

De stappen in referral recruitment

1 Kies welk netwerk u wilt gebruiken:
a) Informeel netwerk; hierbij spreekt u het persoonlijke netwerk van medewerkers aan;
b) formeel netwerk; hierbij spreekt u alumni, oud-medewerkers

en gedeelde connecties op LinkedIn aan;
c) combinatie; hierbij spreekt u zowel het persoonlijke netwerk van medewerkers aan, als het formele netwerk van alumni, oud-medewerkers en gedeelde LinkedIn connecties.

2 Leg de werkwijze vast: Zorg dat er een uniforme werkwijze komt voor referral recruitment binnen uw organisatie en leg dit vast in een officieel document.

3 Zorg voor draagvlak: Maak organisatie-breed bekend dat jullie op zoek zijn naar nieuwe collega’s en dat u hiervoor graag het netwerk van uw eigen medewerkers aanboort. Communiceer daarnaast hoe dit dient te gebeuren.

4 Stel een beloning vast: Bepaal op welke manier u werknemers wilt belonen voor het binnenhalen van nieuwe medewerkers en communiceer dit naar de medewerkers.

5 Zorg voor regelmatige updates: Geef medewerkers regelmatig updates over nieuwe vacatures en spoor ze aan om hun netwerk aan te blijven boren voor kandidaten voor deze functies.

De voor- en nadelen van referral recruitment

Ze zijn allemaal al kort voorbij gekomen, maar hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van referral recruitment.

Voordelen

  • Het proces neemt minder tijd in beslag;
  • Het proces is goedkoper;
  • Iemand integreert sneller in de nieuwe organisatie;
  • Mensen die via referral recruitment bij een bedrijf komen zijn loyaler aan de organisatie.

Nadelen

  • Er kunnen zich groepjes gaan vormen doordat mensen elkaar kennen van buiten werk, waardoor andere medewerkers buitengesloten kunnen worden;
  • Er is minder diversiteit onder het personeel;
  • Onduidelijk of oneerlijk beloningssysteem kan leiden tot onvrede onder personeel.