Een goed interview afnemen, het klinkt makkelijker dan het is. Hieronder vindt u informatie over alles wat komt kijken bij het afnemen van een interview. Van het stellen van de juiste vragen, tot de diverse technieken die u kunt toepassen.

Interviewtechnieken

Een sollicitatiegesprek loopt vaak via een vaste structuur. Toch kan de interviewtechniek die toegepast wordt afhangen van een aantal factoren: de persoonlijke voorkeur van de interviewer, diversiteit van doelstellingen van het interview en reeds opgedane ervaringen.

Er zijn gewoonlijk drie typen interviews te onderscheiden: het gestructureerde interview, het half-gestructureerde interview en het open interview. Het gestructureerde interview heeft het meest weg van een enquête. Hier is nauwelijks tot geen ruimte om door te vragen wanneer dit gewenst is. Het half-gestructureerde interview is de vorm die het meest wordt toegepast bij sollicitatiegesprek. Er is hier wel sprake van een vaste structuur, maar er is ook ruimte om door te vragen wanneer dit gewenst is. Bij het open interview worden enkel algemeen topics vastgesteld die aan bod dienen te komen, maar hier kan ook gemakkelijk vanaf geweken worden.

Een andere veelgebruikte techniek door zowel interviewers als geïnterviewden is STAR. Wilt u deze techniek toepassen als interviewer, dan kunt u dit het best doen bij werkelijk gebeurde situaties. Zo kunt u de STAR-techniek toepassen:

 • 1) Neutrale introductie;
 • 2) Vraag naar een concrete situatie
 • 3) Vraag naar de taak of taken die de persoon vervulde in deze situatie;
 • 4) Vraag hoe de persoon de situatie stap voor stap heeft aangepakt;
 • 5) Vraag wat het resultaat was van de inspanningen van deze persoon.

Op deze manier kunt u op een gestructureerde manier, veel bruikbare informatie verzamelen over hoe de persoon in de praktijk handelt.

Voorbereiding

Wat wilt u van de kandidaat weten? Zet dit op papier. Zo creëert u voor uzelf een helder beeld van wat u allemaal te weten wilt komen gedurende een interview. Dit kunt u vormgeven in een topic list, zo heeft u ook tijdens het interview houvast. Denk daarnaast ook na over wat een kandidaat van u zou willen weten. Wees helder en transparant over wat er van de kandidaat verwacht wordt, maar ook over wat de kandidaat van u kan verwachten als werkgever. Hieronder vindt u een lijst met mogelijke onderwerpen die behandeld kunnen worden tijdens een interview:

 • Functie-eisen;
 • Competenties;
 • Persoonlijkheid;
 • Krachten;
 • Zwakten;
 • Ervaring.

Vragen

Het type vragen dat u stelt tijdens een interview is ook van groot belang. Elk type vraag dient namelijk een ander doel. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Feitvragen, om datgene wat de kandidaat heeft verteld te controleren op juistheid;
 • Mening vragen, vragen van een persoonlijkere aard waar de kandidaat met het antwoord zelf volledige invulling op kan geven;
 • Gesloten vragen, wanneer u een antwoord van de kandidaat binnen een bepaald kader wil;
 • Controlevragen, voor het bevestigen of ontkennen van een vermoeden dat u als werkgever heeft;
 • Suggestieve vragen, om op een onbewuste manier de kandidaat te vragen wat zij van uw mening vinden;
 • Echo vraag, ter verduidelijking van een eerder gegeven antwoord;
 • Inhaakvragen, om aan te haken op een gegeven antwoord en hier verder op te kunnen doorvragen.

De soorten vragen zijn op te splitsen in twee categorieën, sturend en niet sturend. Door het stellen van studerende vragen te stellen, vergroot u de kans op gekleurde antwoorden. Onder de sturende vragen vallen gesloten vragen en suggestieve vragen. Ook de echovraag kan onder de categorie sturend vallen, mits deze is voorafgegaan door een gesloten- of suggestieve vraag. Wilt u oprechte antwoorden waar u als werkgever iets mee kan, stel dan vooral feitelijke-, mening- en echovragen. Stel alleen gesloten- en suggestieve vragen als dit noodzakelijk is.

Afnemen van het interview

Ook tijdens een interview zijn er een aantal dingen waar u op moet letten, waaronder de toon. Zorg dat de toon passend is bij het gesprek dat gevoerd wordt. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: de formaliteit, functie en organisatie. Een juiste toon kan bijdragen aan het krijgen van goede en oprechte antwoorden, wanneer dit niet zo is kan dit juist leiden tot gekleurde antwoorden. Een kandidaat voelt zich dan immers niet vrij om te antwoorden zoals hij of zij wil.

Zorg daarnaast dat u in de inleiding van het interview meteen het doel van het gesprek duidelijk maakt. Geef af en toe een samenvatting van de antwoorden die de sollicitant heeft gegeven om zo te checken of wat u heeft gehoord klopt. Zorg ook voor passende stiltes op z’n tijd en geef de sollicitant ruimte om zelf ook vragen te stellen wanneer hij of zij hier behoefte aan heeft.

Uitwerken van een interview

Na het afnemen van een interview is het van belang de vergaarde informatie goed en overzichtelijk op papier te krijgen. Pak allereerst de aantekeningen die u heeft gemaakt erbij en zet deze in de juiste volgorde. Dit wordt makkelijker wanneer u de lijst met vragen of onderwerpen naast u heeft liggen. Kies vervolgens voor de gewenste uitwerkingsvorm. Vraag – antwoord voor een directe manier van uitwerken, een lopend verhaal in hij – zij vorm voor een meer verhalende uitwerking. Controleer het verslag tot slot op volledigheid, correctheid en eventuele fouten.