Uit een grote selectie van kandidaten volgt een kleine groep kandidaten die geschikt is voor het bedrijf en functie. Deze groep wordt vervolgens ‘getest’. Doordat testen vaak (veel) geld kost, wordt testen uitgeoefend op deze kleine, zorgvuldig uitgekozen groep.

Door de vorige stappen in het recruitment proces weten we al het volgende:

  • Achtergrond & werkervaring
  • Demografische gegevens
  • Studie

Op basis van de bovenstaande factoren kan er nog niet beslist worden of een kandidaat geschikt is voor de functie. Het is essentieel om te weten of de kandidaat bepaalde competenties bezit die nodig zijn om de functie te vervullen. Bij een managementrol hoort bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en een helikopter view. Door middel van bepaalde tests kunnen we erachter komen of de kandidaat de benodigde competenties bezit.

Gesprekken voeren
In een persoonlijk gesprek (dit kan natuurlijk een eerste gesprek zijn) wordt er dieper in gegaan op de kandidaat en zijn verleden. Bij de meeste bedrijven wordt de eerste kans op ‘testen’ benut in het sollicitatie gesprek. In deze fase worden de beste kandidaten uitgenodigd en kunnen ze zich proberen te bewijzen tegenover hun potentiele nieuwe werkgever. De werkgever zal tijdens het gesprek aan de hand van vragen en casussen proberen zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen. U kunt hier meer lezen hoe u een sollicitatiegesprek moet voeren.

Psychologisch assessment
Een assessment, oftewel een praktijkexamen is een psychologisch onderzoek waarbij verschillende hulpmiddelen zoals vragenlijsten en interviews worden gebruikt om erachter te komen of de kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie.

De kandidaat voltooid het assessment, vervolgens worden de resultaten afgezet tegen specifieke functie-eisen en/of tegen de prestaties van andere kandidaten. Op basis van de data die hieruit komt wordt een beslissing gemaakt.

In het geval van sales professionals worden kandidaten getest op hun commerciele drijfveren. De uitkomst geeft inzicht in het ontwikkelde commercieel gedrag van uw sales. Met de biologische identiteit als basis, brengen wij voor u het ontwikkelpotentieel in kaart.
Benieuwd naar een Testrapport? Bekijk hier een voorbeeld.

DNA test
Door middel van een DNA test kan er per kandidaat bekeken worden of hij/zij van nature aanleg heeft voor bepaalde aspecten in het werk. In sales is het bijvoorbeeld belangrijk of iemand het meeste aanleg heeft voor ‘hunting’ (op zoek naar nieuwe klanten) of ‘farming’ (sales bedrijven bij bestaande klanten). Met behulp van een DNA test kan er inzicht verkregen worden in de natuurlijke aanleg voor commercieel gedrag. Hierbij spreken we over het commerciele talent, de intuities en voorkeuren.

Capaciteiten test
Door middel van een capaciteiten test wordt gemeten wat de capaciteiten van de kandidaat zijn. Hoe presteert hij/zij onder tijdsdruk? De meeste kandidaten zullen een dergelijke test als zeer lastig ervaren. Vooral het tijdselement maakt een capaciteiten test voor de meeste lastig. Afhankelijk van de functie waar je een assessment voor dient te doen, kan de capaciteiten test uit verschillende onderdelen bestaan.